Na čo je dobrá bezkontaktná CHIP karta?

Najnovšia verzia chip karty, ktoré umožnuje oveľa ľahšie používanie a zvyšuje pocit pohodlia. Bezkontaktnú kartu stačí priblížiť len na pár centimertov od sčítacieho zariadenia a tranzakcia je ihňed vykonaná. Karta napájanie dostane s induktívným spôsobom od sčítacieho zariadenia a prenos údajov sa uskutočnuje prostredníctvom magnetického pola s vysoko frekvenčnou moduláciou. Pracovný cyklus bezkontaktnej karty je oveľa kratšia, ako prevádzkovanie kontaktnej, preto je možná jej aplikácia aj na takých miestach, kde treba za krátky čas vybaviť veľa tranzakcie.