Prosím zadajte, že v akej oblasti by ste používali snímač.
Všeobecný
Na každodenné používanie, vo vnútornom prostredí.
Typické oblasti: v malo- a veľkoobchodnom prostredí na zrýchlenie predajného procesu, v kancelárskom prostredí pri práce s dokumentami označenými čiarovými kódmi, v zdravotníctve, v lekárňach, v menších logistických prevádzkach.

Všeobecný snímač
Priemyselný
Pre špeciálne požiadavky a namáhanie.
Prístroje s robustnou konštrukciou a veľkou nosnosťou, pre uspokojenie rôznych snímacích požiadaviek v priemyselných oblastiach.


Priemyselný snímač
Špeciálny

Pre jedinečné používanie.

Sem patria zabudovateľné čítacie moduly a skenery so špeciálnymi rozmermi a umiestneniami.Špeciálny snímač