Zmerajte najvzdialenejší bod, kde ešte nasníma údaje do Vášho počítača.
Rozsah ~10 metrov
Výhodná cena, ľahká používanosť. Pri tých používaní, kde niekedy aj niekoľko metrov od pracovnej oblasti musí vedieť snímať, sú perfektné riešenie tieto prístroje. Napríklad pri takých pokladniciach, kde musia nasnímať aj také produkty, ktoré sa nezmestia na pult.


Rozsah ~10 metrov
Rozsah ~30 metrov
Isté snímanie z väčšej diaľky. Kde rozsah do 10 metrov je nedostatočný, tam RF snímače s väčšími znalosťami znamenajú perfektné riešenie. Tieto prístroje majú lepšiu mehcanickú toleranciu a tak lepšie znášajú nepretržité používanie a príležitostné spadnutie. Všeobecne aj snímacia hlava má vyšší výkon.

Rozsah ~30 metrov
Rozsah nad ~30 metrov
Wifi systémy a mobilné terminály. Na prechádzanie väčšej oblasti je potrebné vybudovať silnejší systém pomocou prijímacími anténami. Pri takýchto používaní často je požiadavkov, aby prístroj mal obrazovku a klávesnicu, lebo centrálny počítač je ďaľeko. Naviac musí skladovať a spracovať nasnímané údaje.

Rozsah nad ~30 metrov

Späť Hlavná stránka